Điều khoản thỏa thuận

Đăng ngày: 27/02/2021

Phí hoa hồng dịch vụ 24h có thể được quy định theo thỏa thuận giữa các bên trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty hoặc trong một văn bản tách biệt khác hay trong bảng giá!


Bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin Nhận tin từ http://muabanbatdongsan24h.com/

Tìm kiếm tin bất động sản