Chính sách thanh toán

Đăng ngày: 27/02/2021

Có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán ; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

 


Bài viết liên quan

Đăng ký nhận tin Nhận tin từ http://muabanbatdongsan24h.com/

Tìm kiếm tin bất động sản